CRIPTO, UAB - finansai ir skolos

CRIPTO ĮMONĖS FINANSAI

tūkst. EUR 2022 2021 2020 2019 2018
Finansiniai duomenys:
Pardavimo pajamos 6.3 35.0 54.7 70.0 58.3
Pelnas prieš apmokestinimą
Grynasis pelnas -0.1 1.2 0.3 -6.2 -0.2
Nuosavas kapitalas 12.5 12.6 11.4 11.1 17.3
Įsipareigojimai 12.9 6.7 15.2 7.3 0.4
Ilgalaikis turtas 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Trumpalaikis turtas 25.1 19.0 26.3 18.2 17.3
Turtas viso 25.4 19.3 26.6 18.4 17.6
Finansiniai rodikliai:
Pajamų pokytis y/y -82.0% -36.0% -21.9% +20.1% -5.7%
ROA -0.3% 6.1% 1.1% -33.4% -0.9%
ROE -0.5% 9.3% 2.5% -55.5% -0.9%
Pelno marža -1.0% 3.4% 0.5% -8.8% -0.3%
EBT% - - - - -
Įsipareigojimų / Nuosavybės santykis 1.0 0.5 1.3 0.7 0.0
Pajamos darbuotojui 6,300 34,950 54,650 49,404 53,817

CRIPTO SUMOKĖTI MOKESČIAI

Mokesčių tipas 2022m. sumokėta suma, € 2023m. sumokėta suma, € 2024m. sumokėta suma, €
Pardavimo pajamos

CRIPTO SODROS SKOLOS

Skola nuo Skola iki Dienų Sodra Skola, € Ar atidėta?
2019-10-23 2019-12-05 44 0.47 Ne
2019-08-19 2019-09-03 16 0.56 Ne
2019-07-16 2019-07-23 8 175.03 Ne
2019-05-16 2019-06-26 42 123.83 Ne
2018-07-30 2018-09-06 39 0.87 Ne
2018-04-17 2018-04-23 7 8.04 Ne
2018-03-16 2018-03-25 10 15.98 Ne
2018-02-19 2018-02-27 9 139.92 Ne
2018-01-22 2018-02-18 28 0.83 Ne
2018-01-16 2018-01-18 3 213.96 Ne
Įmonės finansinės padėties analizė
2021 finansiniais metais Bendrovės turtas gerokai padidėjo - nuo 19 312 EUR iki 25 367 EUR 2022 m. Šį augimą lydėjo nuosavo kapitalo padidėjimas nuo 12 564 EUR iki 12 499 EUR per tą patį laikotarpį. Tuo pat metu per tą laikotarpį įsipareigojimai taip pat padidėjo nuo 6 748 EUR iki 12 868 EUR. 2021 m. grynasis pelnas buvo 1 173 EUR, o 2022 m. sumažėjo iki (-65) EUR. Pardavimo pajamos taip pat sumažėjo nuo 34 950 EUR 2021 m. iki 63 000 EUR 2022 m.

Finansiniai rodikliai rodo kai kurias įdomias tendencijas. Kalbant apie pajamų augimą per metus, 2021-2022 m. įvyko -36,0 % pokytis. Tuo tarpu nuosavo kapitalo grąža (ROE) pagerėjo - 2021 m. ji buvo 9,30 proc., tačiau 2022 m. sumažėjo iki -0,50. Šie svyravimai rodo, kad bendrovei atliekant šiuos pokyčius reikia atlikti kruopščią analizę ir priimti strateginius sprendimus.

Apskritai, nors per dvejus metus bendras turtas ir nuosavas kapitalas išaugo, įsipareigojimai pastebimai padidėjo, o tai gali turėti įtakos bendrai įmonės būklei. Be to, sumažėjusios pardavimo pajamos ir grynasis pelnas rodo, kad bendrovė gali susidurti su rinkos veiklos sunkumais. Todėl vadovybė turėtų atsižvelgti į įvairius veiksnius, įskaitant veiklos efektyvumą, sąnaudų kontrolę ir potencialias plėtros galimybes, kad galėtų spręsti šiuos iššūkius ir užtikrinti nuolatinį augimą bei sėkmę.