Andus LT, UAB - darbuotojai ir atlyginimai

Andus LT DARBUOTOJŲ SKAIČIUS, ATLYGINIMAI

UAB "Andus LT" Bazinė darbo užmokesčio ir darbuotojų informacija:

  • Darbuotojų skaičius: 7
  • Darbuotojų skaičiaus pokytis per metus: -13%
  • Vidutinis darbo užmokestis: 1030 €
  • Vidutinio darbo užmokesčio pokytis per metus: -26%
  • Darbo užmokestis lyginant su sektoriaus vidurkiu: 86%

Darbuotojų skaičius metų gale

Darbuotojų skaičius (pask. 12 mėn)

Vidutinis darbo užmokestis (pagal metus)

Vidutinis atlyginimas (pask. 12 mėn)

Įmonės darbuotojų ir atlyginimų apžvalga
2021-2023 m. Įmonė Andus LT, UAB nuosekliai išlaikė maždaug 8 darbuotojų vidurkį. 2021 m. vidutinis metinis atlyginimas vienam darbuotojui buvo 884,91 EUR. Kitais metais, 2022 m., atlyginimai gerokai padidėjo ir siekė vidutiniškai 1067,66 EUR vienam darbuotojui, t. y. 21 proc. daugiau nei ankstesniais metais. Tai reiškia, kad darbuotojų skaičius per šį laikotarpį nepasikeitė. Tačiau iki 2023 m. Bendrovės darbuotojų skaičius šiek tiek sumažėjo - vidutiniškai 7 darbuotojai, o vidutinis atlyginimas išliko palyginti stabilus - 1038,31 EUR, t. y. 3 proc. mažesnis nei praėjusiais metais. Pažymėtina, kad 2022-2023 m. sumažėjo vienas darbuotojas, todėl bendras darbuotojų kaitos rodiklis buvo -13 %.