Vistas, UAB - finansai ir skolos

Vistas ĮMONĖS FINANSAI

mln. EUR 2022 2021 2020 2019 2018
Finansiniai duomenys:
Pardavimo pajamos 2.66 0.46 0.19
Pelnas prieš apmokestinimą 0.12 0.01 0.04
Grynasis pelnas 0.10 0.01 0.04 0.00 0.00
Nuosavas kapitalas 0.15 0.05 0.05 0.00 0.00
Įsipareigojimai 1.04 0.19 0.27 0.00 0.00
Ilgalaikis turtas 0.34 0.07 0.06 0.00 0.00
Trumpalaikis turtas 0.86 0.17 0.25 0.00 0.00
Turtas viso 1.19 0.24 0.32 0.00 0.00
Finansiniai rodikliai:
Pajamų pokytis y/y +479.6% +140.0% - - -
ROA 8.2% 3.3% 13.4% -0.4% 0.0%
ROE 64.1% 14.6% 90.6% -0.4% 0.0%
Pelno marža 3.7% 1.7% 22.1% - -
EBT% 4.5% 2.1% 23.3% - -
Įsipareigojimų / Nuosavybės santykis 6.8 3.4 5.8 0.0 -
Pajamos darbuotojui 652,221 81,091 54,713 - -

Vistas SUMOKĖTI MOKESČIAI

Mokesčių tipas 2022m. sumokėta suma, € 2023m. sumokėta suma, € 2024m. sumokėta suma, €
VMI mokesčiai 1,196 0 2,166
Soc. draudimo įmokos 4,860 15,780 4,009
Pardavimo pajamos

Vistas SODROS SKOLOS

Skola nuo Skola iki Dienų Sodra Skola, € Ar atidėta?
2024-02-19 2024-02-19 1 1305.21 Ne
2024-01-19 2024-01-21 3 564.78 Ne
2024-01-16 2024-01-18 3 1564.78 Ne
2023-12-18 2024-01-02 16 1459.91 Ne
2023-11-16 2023-11-20 5 1464.87 Ne
2023-10-20 2023-11-15 27 0.10 Ne
2023-10-17 2023-10-19 3 1192.60 Ne
2023-04-18 2023-04-26 9 631.42 Ne
2021-11-16 2021-11-17 2 455.41 Ne
2020-03-17 2020-03-19 3 3.48 Ne
2020-01-16 2020-01-16 1 3.14 Ne
Įmonės finansinės padėties analizė
Bendrovės 2020 finansinių metų balansas buvo toks: turtas - 317 230 EUR, nuosavas kapitalas - 46 745 EUR, įsipareigojimai - 270 485 EUR. Tų pačių metų pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodyta, kad pelnas prieš mokesčius - 44 678 EUR, grynasis pelnas - 42 363 EUR, o pardavimo pajamos - 1914 494 EUR. Bendrovės finansiniai rodikliai parodė, kad nuosavo kapitalo grąža - 90,60 %, o grynojo pelno marža - 22,10 %.

2021 finansiniais metais balanso duomenys parodė, kad turtas sudarė 240 754 EUR, nuosavas kapitalas - 54 733 EUR, įsipareigojimai - 186 021 EUR. Pelno ir nuostolių ataskaitoje nurodyta, kad pelnas prieš mokesčius - 9 716 EUR, grynasis pelnas - 7 987 EUR, o pardavimo pajamos - 459 519 EUR. Bendrovės finansiniai rodikliai parodė, kad pajamos per metus išaugo 140,0 %, nuosavo kapitalo grąža - 14,60 %, o grynojo pelno marža - 1,70 %.

2022 finansinių metų balanso duomenys parodė, kad 2022 finansinių metų turtas sudarė 11 938 840 eurų, nuosavas kapitalas - 152 687 eurų, o įsipareigojimai - 10 411 970 eurų. Pelno ir nuostolių ataskaitoje nurodyta, kad pelnas prieš mokesčius - 120 234 eurų, grynasis pelnas - 97 948 eurų, pardavimo pajamos - 266 3213 eurų. Be to, finansiniai rodikliai parodė, kad pajamos per metus išaugo 479,6 %, nuosavo kapitalo grąža - 64,10 %, o grynojo marža - 3,70 %.