Slankstelis, UAB - darbuotojai ir atlyginimai

Slankstelis DARBUOTOJŲ SKAIČIUS, ATLYGINIMAI

UAB "Slankstelis" Bazinė darbo užmokesčio ir darbuotojų informacija:

  • Darbuotojų skaičius: 12
  • Darbuotojų skaičiaus pokytis per metus: +9%
  • Vidutinis darbo užmokestis: 2998 €
  • Vidutinio darbo užmokesčio pokytis per metus: +6%
  • Darbo užmokestis lyginant su sektoriaus vidurkiu: 188%

Darbo užmokesčio tipas Darbo užmokestis €
Vidutinis darbo užmokestis 2,998 €
Vidutinis moterų darbo užmokestis 1,850 €
Vidutinis vyrų darbo užmokestis 4,834 €

Darbuotojų skaičius metų gale

Darbuotojų skaičius (pask. 12 mėn)

Vidutinis darbo užmokestis (pagal metus)

Vidutinis atlyginimas (pask. 12 mėn)

Įmonės darbuotojų ir atlyginimų apžvalga
Per pastaruosius trejus metus Įmonė Slankstelis nuolat augo: vidutinis metinis darbuotojų skaičius padidėjo 36 proc., o atlyginimai - 24 proc. Nuo 2023 m. UAB "Slankstelis" vidutiniškai dirba 11 žmonių, t. y. nuo 7 2021 m. Vidutinis metinis atlyginimas gerokai padidėjo ir 2023 m. siekė 2595,00 EUR, o 2021 m. - 1661,71 EUR. Tai reiškia, kad per metus jis pasikeitė 38 %. Kalbant apie darbuotojų skaičių, 2021-2022 m. Įmonė Slankstelis, UAB pridėjo 3 naujus darbuotojus, t. y. 43 proc. daugiau. Vėlesniu laikotarpiu nuo 2022 m. iki 2023 m. Bendrovėje vėl šiek tiek padidėjo 1 papildomas darbuotojas, t. y. 10 %. Per visus šiuos pokyčius Įmonė Slankstelis, UAB išlaikė savo įsipareigojimą teikti konkurencingus kompensacijų paketus, todėl vidutiniai atlyginimai visose srityse buvo didesni.