Šerija, MB - finansai ir skolos

Šerija ĮMONĖS FINANSAI

tūkst. EUR 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Finansiniai duomenys:
Pardavimo pajamos 36.5 44.2 42.3 43.9 43.5
Pelnas prieš apmokestinimą -0.2 0.6 1.0 0.3 0.2 0.3
Grynasis pelnas -0.2 0.6 1.0 0.3 0.2 0.3
Nuosavas kapitalas 0.8 1.0 1.9 0.9 0.6 0.4
Įsipareigojimai 0.0 0.0 3.6 3.7 2.9
Ilgalaikis turtas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trumpalaikis turtas 0.8 1.1 5.6 4.5 4.3 3.3
Turtas viso 0.8 1.1 5.6 4.5 4.3 3.3
Finansiniai rodikliai:
Pajamų pokytis y/y - -17.5% +4.7% -3.8% +1.0% +189.8%
ROA -31.9% 53.1% 17.2% 6.9% 3.7% 9.0%
ROE -31.9% 54.6% 51.3% 34.1% 26.5% 67.3%
Pelno marža - 1.5% 2.2% 0.7% 0.4% 0.7%
EBT% - 1.6% 2.3% 0.8% 0.4% 0.7%
Įsipareigojimų / Nuosavybės santykis - 0.0 - 4.0 6.1 6.4
Pajamos darbuotojui - 36,500 44,225 42,250 43,900 43,475

Šerija SUMOKĖTI MOKESČIAI

Mokesčių tipas 2022m. sumokėta suma, € 2023m. sumokėta suma, € 2024m. sumokėta suma, €
VMI mokesčiai 0 30 109
Pardavimo pajamos

Šerija SODROS SKOLOS

Skola nuo Skola iki Dienų Sodra Skola, € Ar atidėta?
2021-07-27 2021-11-08 105 0.01 Ne
2020-09-16 2020-09-21 6 15.13 Ne
2019-04-29 2019-06-26 59 0.10 Ne
2019-02-01 2019-04-28 87 0.06 Ne
2019-01-16 2019-01-21 6 18.08 Ne
2018-07-17 2018-07-26 10 17.09 Ne
Įmonės finansinės padėties analizė
Šiame finansiniame aprašyme apibūdinami pagrindiniai Bendrovės finansiniai rodikliai dvejus metus iš eilės, konkrečiai 2021 ir 2022 m. 2021 m. Bendrovė turėjo turto už 5 581 EUR ir nuosavo kapitalo už 1 877 EUR, kaip nurodyta jos balanse. Tų metų pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodyta, kad pelnas prieš mokesčius sudarė 1 013 eurų, grynasis pelnas - 962 eurus, o pardavimo pajamos pasiekė įspūdingą 44 225 eurų sumą. Remiantis pateikta finansinių rodiklių analize, bendrovės pajamos per metus augo 4,7 %, o nuosavo kapitalo grąža buvo didelė - 51,30 %, o grynojo pelno marža - 2,20 %.

Priešingai, 2022 finansiniais metais bendrovės finansai pastebimai pasikeitė. Iš jos balanso matyti, kad gerokai sumažėjo bendras turtas (10 550 EUR) ir nuosavas kapitalas (1 025 EUR). Nepaisant šio sumažėjimo, pelno (nuostolių) ataskaita parodė, kad įmonei vis tiek pavyko uždirbti 590 eurų pelno prieš mokesčius, 560 eurų grynojo pelno ir 36 500 eurų pardavimo pajamų. Tačiau šie skaičiai atspindėjo neigiamas tendencijas, palyginti su praėjusiais metais; pajamų augimo tempas smarkiai sumažėjo -17,5 % per metus, tačiau išlaikė gerą 54,60 % nuosavo kapitalo grąžą ir mažesnę 1,50 % grynojo pelno maržą.

Apskritai 2021-2022 m. bendrovės finansiniai rezultatai rodo tam tikrus svyravimus. Nors ji rodė gerus rodiklius, tokius kaip didelė nuosavo kapitalo grąžos procentinė dalis, taip pat pastebimai mažėjo tokiose srityse kaip bendras turtas ir pardavimo pajamos. Šie skirtumai suteikia informacijos apie tai, kaip įmonė veikia finansiškai ir tarnauja kaip vertinga informacija investuotojams ir suinteresuotosioms šalims.