DONARTA, UAB - finansai ir skolos

DONARTA ĮMONĖS FINANSAI

tūkst. EUR 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Finansiniai duomenys:
Pardavimo pajamos 309 309 282 267 240 177
Pelnas prieš apmokestinimą 17 9 5 18 0 -17
Grynasis pelnas 15 7 5 17 0 -17
Nuosavas kapitalas 127 112 103 98 81 81
Įsipareigojimai 21 20 19 11 7 4
Ilgalaikis turtas 68 63 60 21 23 21
Trumpalaikis turtas 59 44 35 60 65 64
Turtas viso 127 107 95 81 88 85
Finansiniai rodikliai:
Pajamų pokytis y/y 0.0% +9.3% +5.9% +11.2% +35.3% -3.5%
ROA 11.4% 6.8% 5.2% 20.4% 0.1% -19.8%
ROE 11.4% 6.6% 4.8% 17.0% 0.1% -20.7%
Pelno marža 4.7% 2.4% 1.7% 6.2% 0.0% -9.5%
EBT% 5.5% 2.8% 1.8% 6.6% 0.0% -9.5%
Įsipareigojimų / Nuosavybės santykis 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0
Pajamos darbuotojui 56,963 59,724 56,465 49,220 41,700 35,434

DONARTA SUMOKĖTI MOKESČIAI

Mokesčių tipas 2022m. sumokėta suma, € 2023m. sumokėta suma, € 2024m. sumokėta suma, €
VMI mokesčiai 25,494 0 20,059
Soc. draudimo įmokos 12,864 13,944 7,324
Pardavimo pajamos

DONARTA SODROS SKOLOS

Įmonės finansinės padėties analizė
Per pastaruosius trejus metus Įmonė DONARTA nuolat augo, o tai rodo jos atsparumą ir gebėjimą prisitaikyti prie nuolat kintančių rinkos sąlygų. Nuo 2021 m. Įmonė DONARTA, UAB nurodė, kad visas turtas iš viso sudarė 94 655 EUR, nuosavas kapitalas - 103 118 EUR, o įsipareigojimai - 18 760 EUR. Šis tvirtas pagrindas leido Įmonei DONARTA, UAB gauti 5 162 EUR pelno prieš apmokestinimą ir 4 916 EUR grynojo pelno iš 282 324 EUR pardavimo pajamų, todėl nuosavo kapitalo grąža buvo 4,80 %, o grynojo pelno marža - 1,70 %.

2022 m. Įmonė DONARTA toliau kilo, o jos pajamos ir pelningumas gerokai padidėjo. Turtas padidėjo iki 107 323 EUR, nuosavas kapitalas išaugo iki 111 529 EUR, o įsipareigojimai išliko palyginti stabilūs - 19 802 EUR. Įmonės DONARTA aukščiausio lygio veiklos rezultatai gerokai pagerėjo: pelnas prieš mokesčius siekė 8 657 EUR, o grynasis pelnas padidėjo iki 7 322 EUR, kai pardavimo pajamos sudarė 308 577 EUR, todėl nuosavo kapitalo grąža padidėjo iki 6,60 %, o grynojo pelno marža - iki 2,40 %.

Naujausiu ataskaitiniu laikotarpiu, t. y. 2023 m., UAB "DONARTA" išlaikė tempą, nors ir su tam tikrais svyravimais. Turtas pasiekė naują rekordą - 126 999 EUR, o nuosavas kapitalas išaugo iki 127 247 EUR, o įsipareigojimai sumažėjo iki 21 349 EUR. Nepaisant to, kad per metus pardavimo pajamos siekė 308551 EUR, Įmonė DONARTA, UAB pasiekė įspūdingą pelningumo augimą: pelnas prieš apmokestinimą padidėjo iki 17 053 EUR, o grynasis pelnas - iki 14 533 EUR.