DONARTA, UAB - darbuotojai ir atlyginimai

DONARTA DARBUOTOJŲ SKAIČIUS, ATLYGINIMAI

UAB "DONARTA" Bazinė darbo užmokesčio ir darbuotojų informacija:

  • Darbuotojų skaičius: 6
  • Darbuotojų skaičiaus pokytis per metus: +20%
  • Vidutinis darbo užmokestis: 1248 €
  • Vidutinio darbo užmokesčio pokytis per metus: +24%
  • Darbo užmokestis lyginant su sektoriaus vidurkiu: 103%

Darbuotojų skaičius metų gale

Darbuotojų skaičius (pask. 12 mėn)

Vidutinis darbo užmokestis (pagal metus)

Vidutinis atlyginimas (pask. 12 mėn)

Įmonės darbuotojų ir atlyginimų apžvalga
2021, 2022 ir 2023 m. Įmonė DONARTA, UAB nuolat išlaikė vidutiniškai penkis darbuotojus. Kalbant apie atlyginimus, Bendrovės vidutinė metinė kompensacija šiek tiek sumažėjo - nuo 911 EUR 2021 m. iki 899 EUR 2022 m., t. y. vienu procentu sumažėjo. Šis sumažėjimas nebuvo lydimas darbuotojų skaičiaus pokyčių per šį laikotarpį. Tačiau 2023 m. Įmonės DONARTA vidutinis metinis atlyginimas padidėjo šešiais procentais - iki 950 EUR per metus, o darbuotojų skaičius išliko pastovus. Nepaisant šių svyravimų, bendras Įmonės DONARTA, UAB personalo lygis išliko stabilus, o tai rodo, kad veiklos pagrindas yra stabilus.