Willgrow, UAB - darbuotojai ir atlyginimai

Willgrow DARBUOTOJŲ SKAIČIUS, ATLYGINIMAI

Willgrow UAB Bazinė darbo užmokesčio ir darbuotojų informacija:

  • Darbuotojų skaičius: 13
  • Darbuotojų skaičiaus pokytis per metus: +8%
  • Vidutinis darbo užmokestis: 7682 €
  • Vidutinio darbo užmokesčio pokytis per metus: +17%
  • Darbo užmokestis lyginant su sektoriaus vidurkiu: 301%

Darbo užmokesčio tipas Darbo užmokestis €
Vidutinis darbo užmokestis 7,682 €
Vidutinis moterų darbo užmokestis 5,055 €
Vidutinis vyrų darbo užmokestis 8,733 €

Darbuotojų skaičius metų gale

Darbuotojų skaičius (pask. 12 mėn)

Vidutinis darbo užmokestis (pagal metus)

Vidutinis atlyginimas (pask. 12 mėn)

Įmonės darbuotojų ir atlyginimų apžvalga
Per pastaruosius trejus metus Įmonės Willgrow, UAB darbuotojų skaičius ir atlyginimai nuolat augo. Nuo 2021 m. vidutinis darbuotojų skaičius siekė 13, vidutinis metinis atlyginimas - 6 890,94 EUR. 2022 m. Įmonės Willgrow darbuotojų skaičius per metus sumažėjo 4 proc. ir siekė vidutiniškai 9 darbuotojus, o atlyginimai padidėjo 26 proc. iki 8 693,66 EUR per metus. Tai yra reikšmingas pokytis, palyginti su praėjusiais metais, o tai rodo, kad likusiems darbuotojams bus skiriama didesnė kompensacija. Iki 2023 m. Įmonė Willgrow, UAB stabilizavo savo darbo jėgą, vidutiniškai 12 darbuotojų, ir toliau didino atlyginimus 14 % iki 9 920,03 EUR per metus. Bendra tendencija rodo, kad Willgrow UAB teikia pirmenybę esamų talentų išlaikymui per konkurencingus kompensacijų paketus, nepaisant darbuotojų skaičiaus svyravimų.