VIA OPTIKA, UAB - darbuotojai ir atlyginimai

VIA OPTIKA DARBUOTOJŲ SKAIČIUS, ATLYGINIMAI

UAB "VIA OPTIKA" Bazinė darbo užmokesčio ir darbuotojų informacija:

  • Darbuotojų skaičius: 3
  • Darbuotojų skaičiaus pokytis per metus: +0%

Darbuotojų skaičius metų gale

Darbuotojų skaičius (pask. 12 mėn)

Vidutinis atlyginimas (pask. 12 mėn)

Įmonės darbuotojų ir atlyginimų apžvalga
2021-2023 m. UAB "VIA OPTIKA" išlaikė pastovų vidutinį darbuotojų skaičių, o per metus nepasikeitė. 2023 m. UAB "VIA OPTIKA" vidutiniškai įdarbino tris asmenis.

Kalbant apie atlyginimus, 2023 m. vidutinmetinkompensacija vienam darbuotojui buvo 495,04 EUR. UAB "VIA OPTIKA" dėmesys pastovios darbo jėgos išlaikymui ir konkurencingų kompensacijų paketų teikimui prisidėjo prie jos gebėjimo pritraukti ir išlaikyti geriausius talentus. Esant vienodam augimo tempui, Įmonės VIA OPTIKA, UAB darbuotojų bazė išlieka judri ir pritaikoma, todėl ji gali greitai reaguoti į besikeičiančias rinkos sąlygas. Apskritai, Bendrovės įsipareigojimas siekti stabilumo ir nuoseklumo skatino teigiamą darbo aplinką ir skatino verslo sėkmę.