VIA OPTIKA, UAB - finansai ir skolos

VIA OPTIKA ĮMONĖS FINANSAI

tūkst. EUR 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Finansiniai duomenys:
Pardavimo pajamos 84.9 76.5 56.6 53.0 63.6 50.4
Pelnas prieš apmokestinimą
Grynasis pelnas 0.8 1.7 -4.9 2.0 5.6 0.7
Nuosavas kapitalas 2.6 1.8 0.1 5.0 3.0 -2.6
Įsipareigojimai 17.5 24.0 25.3 29.9 35.2 12.6
Ilgalaikis turtas 8.3 13.0 17.7 22.4 27.1 1.7
Trumpalaikis turtas 11.1 12.3 7.3 11.8 10.3 8.2
Turtas viso 19.5 25.3 25.0 34.2 37.4 9.9
Finansiniai rodikliai:
Pajamų pokytis y/y +11.0% +35.1% +6.7% -16.6% +26.2% +8.6%
ROA 4.1% 6.6% -19.6% 6.0% 15.1% 6.8%
ROE 30.5% 92.0% -3382.1% 40.6% 188.1% -
Pelno marža 0.9% 2.2% -8.7% 3.9% 8.9% 1.3%
EBT% - - - - - -
Įsipareigojimų / Nuosavybės santykis 6.7 13.3 174.8 5.9 11.7 -
Pajamos darbuotojui 27,528 25,484 18,859 17,677 29,337 25,188

VIA OPTIKA SUMOKĖTI MOKESČIAI

Mokesčių tipas 2022m. sumokėta suma, € 2023m. sumokėta suma, € 2024m. sumokėta suma, €
VMI mokesčiai 8,881 10,679 4,912
Soc. draudimo įmokos 0 477 1,210
Pardavimo pajamos

VIA OPTIKA SODROS SKOLOS

Įmonės finansinės padėties analizė
Per pastaruosius trejus metus Įmonė VIA OPTIKA pranešė apie nuolatinį augimą, o jos balansas, pelno (nuostolio) ataskaita ir pagrindiniai veiklos rodikliai gerokai pagerėjo.

2021 m. UAB "VIA OPTIKA" turėjo 25 029 EUR vertės turto, kurį iš esmės sudarė 25 341 EUR vertės įsipareigojimai ir 145 EUR nuosavas kapitalas. Kitais metais Bendrovės turtas padidėjo iki 25 312 EUR, nuosavas kapitalas padidėjo iki 1 808 EUR, o įsipareigojimai sumažėjo iki 23 985 EUR. 2023 m. turtas sudarė 19 490 EUR, iš jų nuosavas kapitalas - 2 600 EUR, o įsipareigojimai - 17 547 EUR.

Kalbant apie pelningumą, 2021 m. Bendrovė patyrė 4 904 EUR grynųjų nuostolių, 2022 m. gavo 1 663 EUR pelno, o 2023 m. grynasis pelnas dar labiau padidėjo ir siekė 792 EUR. Pardavimo pajamos šiuo laikotarpiu gerokai išaugo - nuo 56 576 EUR 2021 m. iki 76 453 EUR 2022 m., t. y. 35,1 % daugiau nei pernai. Nors 2023 m. augimas šiek tiek sulėtėjo, pardavimo pajamos vis tiek siekė 84 877 EUR, t. y. 11,0 % daugiau nei praėjusiais metais.

Finansiniai rodikliai taip pat rodo, kad UAB "VIA OPTIKA" veiklos rezultatai pastebimai pagerėjo. Nuosavo kapitalo grąža (ROE) smarkiai pagerėjo: nuo -33,82 % 2021 m. iki 92,00 % 2022 m., o 2023 m. sumažėjo iki 30,50 %. Pajamų augimo tempas per visą laikotarpį išliko teigiamas - atitinkamai 6,7 %, 35,1 % ir 11,0 % kiekvienais metais.